Transportlogistik

Transport
5th juni 2019

Hos Transportstyrelsen kan du få svar på alla dina frågor om transporter och dit kan du också vända dig om du har frågor om transportlogistik. Logistiken av och runt omkring transport är inte alltid den lättaste. Oavsett vilken form av transport det handlar om krävs det en hel del fungerande system och planering för att få dem att fungera och samverka med varandra. Här kan du läsa lite mer om vad transportlogistik innebär.

Om transportlogistik

Med begreppet transportlogistik menar den som använder det oftast logistiken av och i samband med förflyttningar. Det kan innefatta både att planera, kartlägga och övervaka transporter och förflyttningar av olika slag. Logistiken i sig är ett begrepp som eftersträvar att så smidigt som möjligt planera och effektivisera olika saker, i det här fallet transporter. Genom att tillämpa logistik kring transporter skapar företag och personer som sysslar med den här formen av logistik strategier och verktyg för att uppnå så effektiva resultat till en så liten kostnad som möjligt. Det vill säga, logistik förbättrar lönsamheten för ett företag och ökar möjligheterna.

När det gäller logistik och transport handlar det ofta om att planera och kontrollera hur det som transporteras kan transporteras smidigare, snabbare och till en lägre kostnad. Exempelvis kan en logistiker som arbetar med transport hos ett företag som arbetar med kollektivtrafik hjälpa det företaget att effektivisera och övervaka sina transporter för att människorna ska komma fram dit de ska så snabbt, smidigt och effektivt som möjligt.

De fyra vanligaste transportsätten som berörs av logistik är logistik inom transport med hjälp av lastbilar, järnväg, fartyg och flyg. Då rör det sig främst om transporter av varor, men i många fall också om transporter av människor. Det finns ett femte område också som kallas för “pipeline” och det innebär transporter av flytande ämnen, exempelvis gas och vatten som transporteras via rörledningar.

Dessutom måste det finnas viss logistik kring hur och när olika transporter måste byta transportsätt. Det sker ganska ofta och allra oftast sker det via någon form av terminal, oavsett om det är människor eller varor som transporteras. Då måste logistikerna arbeta fram de mest effektiva sätten att möjliggöra dessa byten så att människorna eller varorna kan fortsätta transporteras så snabbt som möjligt. Det kräver verkligen både övervakning och planering för att bli effektivt.

culture