Transport och transportfordon

Transport
10th juli 2019

Följande text handlar om olika typer av transporter, transportlogistik och transportfordon. Oavsett din förkunskap om de nämnda ämnena kan du säkert hitta inspiration från texten och utveckla din kunskap på något sätt.

Vad är transport?

En transport innebär en förflyttning av något slag. Det kan handla om människor, djur, objekt, allt som kan förflyttas från en plats till en annan. Det specifika ordet härstammar som så många andra ord från två latinska ord, nämligen det latinska ordet för över och det latinska ordet för bära. Det vill säga, att bära över, överföra och förflytta någon eller något.

Logistik, frakt och transport går således hand i hand. Logistik innebär kunskap om och att övergripande planera flöden och förflyttningar av olika slag och frakt samt transport är olika typer av förflyttning. Det finns förstås en hel del olika kategoriseringar av både transport, frakt och logistik och nedan kommer vi att fortsätta att fokusera främst på transporter och lite om logistiken kring dem.

Några olika kategorier av transport är exempelvis mänsklig transport, djurdriven transport eller transportfordon. Med mänsklig transport menas inte bara att människor förflyttas utan också att de förflyttar sig för egen maskin. Det vill säga, utan något djur eller fordon. Några exempel på mänsklig transport är således att springa, simma, gå eller liknande. Djurdriven transport kan förstås handla både om att djur förflyttas, men också om att människor förflyttar sig med hjälp av djur. Till exempel kan en ridande människa vara en förflyttning och transport av både människan och hästen.

Det vanligaste sättet att transportera människor längre sträckor idag är med hjälp av ett transportfordon av något slag.

Transportfordon

Ett transportfordon kan användas både för att transportera människor, djur eller objekt av olika slag. Det varierar väldigt i hur långt transportfordonet kan transportera sin last och hur snabbt det förväntas gå. Exempelvis kan en person som cyklar kanske inte realistiskt hålla en fart på högre än 20km/h en längre sträcka medan en buss, bil eller ett flygplan kan transportera sig själva betydligt snabbare.

Nyligen var det en stor konflikt på tapeten, om hamnarbetarna i Göteborg och deras utsatta situation. Just i det fallet blir det så påtagligt hur skört våra transportsystem är och hur beroende vi är av transport. I Sverige transporteras en hel del livsmedel och andra produkter via båtar och flyg samtidigt som transporten av människor kanske oftare sker på andra sätt och med andra transportmedel.

Idag är cyklar av olika slag väldigt vanliga som transportmedel för människor som ska kortare sträckor. Medan bilar, bussar, tåg och tunnelbanor är vanligare vid längre sträckor. Vid de allra längsta sträckorna väljer de flesta fortfarande transporter som involverar flygplan, även om användningen av flyget som transportmedel har minskat något både inom transport av människor, djur och objekt.

culture