Miljöpåverkan, en viktig aspekt för kunden vid val fraktbolag

Logistik, frakt, kund
23rd oktober 2019

På senare år har det blivit vanligare att handla online, både i e-handelsbutiker i Sverige, men även i internationella. I sin tur har detta inneburit att allt fler produkter behöver fraktas mellan företagens lager till de handlande kunderna. Det har även kommit att innebära att allt fler kunder beställer hem varor för att testa dem, och sedan skicka tillbaka dem om de inte tycks om. Således krävs det ytterligare en frakt, denna gång från konsumenten tillbaka till företagets lager.

Miljöpåverkan

Att det sker allt mer frakter mellan butiker och kunder har kommit att påverka miljön. En del frakter behöver åka olika transportmedel för att till slut nå sin slutdestination. I sin tur har detta gjort att miljö- och hållbarhetstänkandet har blivit en stor del av de olika fraktbolagens vardag. Riksdagen har infört en klimatpolitik i Sverige som kommit att påverka de olika fraktsätten. Exempelvis ska utsläppen från inrikes transporter minska betydligt.

I sin tur har detta kommit att innebära att det ställs stora krav på fraktbolagen. De måste numera arbeta aktivt inom miljöfrågan för att fortsätta att vara attraktiva för konsumenterna. Det finns de fraktbolag som aktivt jobbar för att klimatkompensera för de frakter som de gör och Fraktus är ett av dessa bolag. De klimatkompenserar för 99 procent av all sin frakt, resterande del får konsumenten betala för själv. Dock hjälper Fraktus sina kunder att hitta ett annat fraktalternativ som i sin tur skulle innebära en mindre påverkan på miljön.

Kundperspektivet är viktigt

Många företag glömmer bort att ta hänsyn till kundens perspektiv när de väljer vilka fraktsätt de ska användas sig av. Som företag är det viktigt att veta vad ens konsumenter värderar högst och när det kommer till fraktbranschen bryr de flesta konsumenterna sig mer om hur snabbt varorna levereras än själva transporten i sig.

Dock har det även på senare tid blivit viktigt för konsumenterna att frakten sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Det finns även de konsumenter som är villiga att betala mer för frakten så länge den sker på det mest miljövänliga sättet. Ett tips är därför att som företag låta sina konsumenter vara involverade i valet av transportprocess. På så sätt kan kunden själv välja vilket transportsätt som passar bäst.

Förpackningen av varorna

Det är även viktigt för många konsumenter hur deras varor är packade. En självklarhet är att varorna ska komma fram i bra skick till kunderna och därför kan en del varor kräva bättre emballage än andra. För många konsumenter har även förpackningen blivit viktig när det kommer till miljö. Många ser hellre att deras varor som fraktas är paketerade i återvunna pappförpackningar än plastförpackningar. Detta då pappförpackningarna har mindre miljöpåverkan än plastförpackningarna.

culture