Från lager till kund

Produktförpackningen
17th oktober 2019

Det är inte det lättaste att hantera, planera och överblicka en verksamhet från lagret till kunden. Samtidigt är det precis det som de flesta företag som sysslar med transporter av olika slag tvingas brottas med och hantera. För vissa kanske det låter som något enkelt, att det bara är att transportera produkten. Det handlar förstås om mer än så. I följande text kan du få inspiration och möjlighet att ta del av hur andra företag arbetar med de här frågorna.

Inte bara en fråga om transport

Det gäller att vara så effektiv som möjligt för att lyckas inom den här branschen. Oavsett vilka produkter ditt företag arbetar med krävs det dels att ni har god kännedom om hur marknaden ser ut och dels att ni har anpassat er tillgång efter den efterfrågan som finns. Genom att anpassa era inköp efter hur stor kundernas efterfrågan är kan ni både effektivisera er lagerhållning samt era transporter. Om du är nyfiken på konkreta och handfasta tips att för hur ni kan effektivisera med utgångspunkt i ert företag, för att optimera ert företags kretslopp, kan du läsa mer här.

Genom att ha koll på era kundgrupper och hur efterfrågan ser ut för era produkter kan ni effektivisera era logistiska processer och system. Ett annat sätt att effektivisera det på är att utvärdera leverantörerna och göra en analys av den delen av marknaden också. På det sättet säkerställer ni att ni får de delar eller produkter som ni behöver, till det bästa priset på marknaden och ni kan dessutom kontrollera så att ni får rätt mängd.

Det är väldigt viktigt att komma ihåg att de inköp ert företag gör till ett lager eller helt enkelt av produkter som ni ska transportera vidare är en del av företagets värde. Därför är det smart att utvärdera och inventera de produkter som utgör ert lager med jämna mellanrum. På så vis får ni snabbt upp ögonen för om något inte stämmer på lagret eller om kundernas efterfrågan förändras. Det handlar inte bara om vad kunden efterfrågar för produkter idag, utan också vad kunderna kommer att efterfråga i framtiden.

Att outsourca vissa delar av processen är förstås också en möjlighet. Exempelvis kan ert företag delegera ansvaret för posthantering, transport, logistik och liknande till andra företag. Det är positivt på många sätt eftersom ni då får mer tid över till annat arbete. Samtidigt som det också innebär att ni delvis förlorar kontrollen över de delarna av arbetet.

culture