Alltid nöjda kunder

Logistik, frakt, kund
12th november 2019

Det verkar nästintill omöjligt att som företag lyckas med uppgiften att alltid ha nöjda kunder. Samtidigt finns det de som lyckas, åtminstone delvis. I följande text kan du läsa mer om några orsaker till hur företag som har en väldigt nöjd kundkrets arbetar och kanske hitta tips och inspiration kring hur du vill utveckla ditt företag för att ni ska få en större andel nöjda kunder.

Tillgång och efterfrågan

En av nycklarna i frågan om hur du får en helt nöjd kundkrets är att verkligen se till att er produkt motsvarar kundens förväntningar och att det finns en efterfrågan av produkten. En annan aspekt av det hela är exempelvis ert företags syn på miljön. Det är nämligen så att miljön blir allt viktigare att ta hänsyn till för att göra kunderna nöjda.

Dessutom måste ert företag ha bra logistik som skapar en välfungerande process kring hela köpet från att kunden beställer varan tills dess att varan börjar användas hos kunden. Det är inte det lättaste. Att göra täta effektiviseringskontroller och att utvärdera sina processer tillsammans med sin kundgrupp är några alternativ för att försöka hitta eventuella svaga länkar i er kedja av logistik.

culture