Logistik för småföretagare

Logistik, frakt, kund
6th december 2020

Om du jobbar som målare, elektriker, arborist eller liknande är bilen både ett transportmedel och ett kontor. Chansen är ganska stor att du spenderar stora delar av din arbetstid med att färdas mellan olika platser. Dina arbetsdagar handlar med andra ord i hög utsträckning om logistik. Då är det viktigt att du har en bil som klarar av ditt arbetes logistiska krav.

Ett exempel på ett företag som säljer begagnade bilar både för privat- och företagsbruk är Holmgrens Bil. Du hittar dem på webbadressen holmgrensbil.se och det fina med dem är att de servar och går igenom alla begagnade bilar som de säljer. Det innebär inte bara att du får en bil som är hel och ren, du får dessutom garantitid på den. Hur lång garantitiden är beror på bilmärket samt hur många mil bilen körts sedan innan.

Tänk på säkerheten när du köper bil till företaget

Framför allt bör du titta extra noga på säkerheten. TV4 rapporterade nyligen om att många bilar som används av framför allt elektriker och snickare har stora säkerhetsbrister. Faran består i de flesta fall av att utrustningen som förvaras i bilarnas fraktutrymmen lossnar och kastas framåt vid krock. Tidigare undersökningar visade att endast 37 procent av bilarna som användes av hantverkare var utrustade med antisladdsystem, att jämföra med 98 procent av personbilarna.

Målsättningen bör vara att du skaffar en företagsbil som uppfyller samma säkerhetskrav som gäller för personbilar. När det gäller olika typer av hantverksjobb handlar säkerhetsaspekten dock till stora delar om vilken typ av system du har för din verktygsförvaring. Skaffa ett modulsystem som gör det enkelt att förvara verktygen på ett säkert sätt. Du vill i möjligaste mån undvika att utrustningen sitter lös och skapar en dödsfälla om det skulle vara så att du krockar. Glöm inte bort att ju mer tid du spenderar på vägarna, desto större risker utsätter du dig själv för – även om du är en jätteskicklig bilförare.

culture