Är det dags att bygga om din transportbil?

Logistik, frakt, kund
31st juli 2020

Mindre fraktbilar som transportbilar fyller många funktioner. Ibland är det mindre paket och produkter som ska transporteras och då behövs ingen större lastbil. När det kommer till skåpbilar kan du behöva bygga om eller ändra inredningen för att fylla de funktioner du behöver för dina tänkta laster. Dessutom kan det vara förmånligt att köpa en begagnad skåpbil som är bränslesnål för att bidra till att bli klimatsmart. Det finns gott om fakta kring kring hållbara transporter om du är lite osäker kring alternativ.

Det lönar sig att tänka miljösmart vid transporter

Det ställs allt högre krav på att transporter ska vara så klimatvänliga som möjligt. Det uppmuntras inte bara av EU och regeringen. Kunder ställer allt högre krav på hållbarhet varpå det lönar sig att följa trender. Därför är det bra ur konkurrenssynpunkt att inte köra större transportbilar än nödvändigt. Det behöver inte vara svårt att bygga om skåpbilar som är miljövänliga genom att hitta rätt bilinredning som gör det möjligt att lasta effektivt. Dessutom blir det billigare för dig när bilarna är bränslesnåla. Idag tillverkas också eldrivna skåpbilar som har hög prestanda.

Marknadsför dig fraktföretag som hållbart alternativ

Har du ett fraktföretag kan du med fördel se till att det syns i din marknadsföring. När kunder söker efter exempelvis flyttföretag online kan du genom att vara tydlig på din hemsida locka fler kunder. Det finns många flyttfirmor och genom att sticka ut som ett hållbart alternativ blir du mer attraktiv på marknaden. Har du mest transporter inom större städer kan eldrivna skåpbilar vara ett av de bättre alternativen. Det är också troligt att regeringen men även kommande regeringar kommer uppmuntra och kräva att transportföretag ställer om till miljövänliga alternativ. När det kommer till omställningen att fasa ut fossila bränslen så är det lättare att anpassa skåpbilar än större transportbilar. Därför är kanske det bästa att börja med att anpassa flottan av mindre bilar.

culture