Tredjepartslogistik

Logistik, frakt, kund
13th februari 2019

Tredjepartslogistik innebär bland annat att en tredje part åtar sig att sköta ett företags logistik. Den här texten handlar om just det och hur det påverkar företagen på olika sätt.

Fler parter innebär ofta mer tid till annat

En del företag sysslar bara med tredjepartslogistik medan andra gör det delvis och vissa använder sig bara av tjänsterna. Samtidigt finns det siffror som visar att tredjepartslogistik blir allt vanligare bland företag i världen idag. Några exempel på områden och hur tredjepartslogistik fungerar är bland annat att företag delegerar ansvaret för sina transporter till ett annat företag. Det kan också handla om att ett företag inte har ett eget lager utan att de hyr in sig på ett lagerhotell eller liknande.

Det finns andra former av flerpartslogistik också, exempelvis fjärdepartslogistik. Oftast benämns det inte som fjärdepartslogistik utan snarare som en kedja av företag. Det kallas ofta för “Supply Chain Management” på fackspråk och innebär helt enkelt att det är en kedja av företag som tar ansvar för olika delar av logistiken hos ett annat företag. Det blir också allt vanligare, främst inom nystartade företag som arbetar med någon form av produkt som måste transporteras.

culture