5th mars 2019

Med begreppet logistik menas kunskapen om att kontrollera och leda flöden av olika slag. Det vill säga, problemlösning kring transport, förflyttningar och processer till exempel. Följande text handlar om begreppet logistik och vilka problem och frågeställningar som är kopplade till begreppet.

Om begreppet

Begreppet är som nämnt ovan ett stort begrepp som innefattar många olika saker. Första gången begreppet användes sägs vara kopplat till Napoleon. Han sägs ha infört en befattning som direktöversatt från franska kallas general för logistik. Den personen bar det övergripande ansvaret kring transporter och flöden. Under andra världskriget blev begreppet mer och mer vedertaget, framför allt inom militären. Idag används begreppet främst i sammanhang som har med effektivisering och problemlösning att göra ofta kopplat till transportföretag.

Det finns förstås logistiska processer som kan leda till problem. Logistiska problem kan i sin tur leda till att företag delas i olika delar. Det kan förvisso vara mer effektivt att driva företag med olika delar och inriktningar, men i fallet med Coops uppdelning rörde det sig förmodligen om att sammankopplade problem inte gick att lösa.

Logistik innefattar olika företagsområden också, inte bara transporter utan också exempelvis hur ett företag kan effektivisera sin produktion och öka flödet av produkter på ett smart sätt. Dessutom används logistik i kombination med IT i allt större utsträckning idag. Det beror dels på att hela samhället blivit mer och mer digitaliserat och dels att det är smidigt att använda IT som verktyg för dem som arbetar med logistik av olika slag. Det finns en hel uppsjö av välutvecklade affärssystem som är anpassade för att hjälpa företag med sin logistik. Det har bidragit till en hel del fördelar, framför allt eftersom företagen lättare kan nå en bredare målgrupp med hjälp av internet.

culture