Logistik inom lantbruket

Transport
6th januari 2023

Det pushas för att svenska bönder ska sättas på kartan och att vi ska köpa allt mer produkter och livsmedel därifrån. Detta för att transporterna inte blir lika långa samt att det gynnar vårt eget land. Men för att bli bonde krävs det bra lantbruksmaskiner och goda kontakter med åkeriföretag som kan transportera varorna till butikerna.

Vilka lantbruksmaskiner du är i behov av avgörs helt av dig eftersom olika bönder kan odla olika saker. Vissa bönder behöver goda transporter inom köttfrakt och andra inom sädesslag och produkter framställda från sädesslag och andra växter.

Få transporterna att gå ihop

En fördel om du är bonde i Sverige är att du kan samarbeta med andra bönder och köra gemensamma transporter ut till butiker och kunder. På så sätt påverkar ni inte miljön i samma utsträckning och dessutom spar ni på transportkostnaderna tillsammans. Låt någon sköta logistiken och bära det huvudsakliga ansvaret. Du kan naturligtvis ha en egen åkerifirma och tjäna pengar både på ditt lantbruk och på att köra ut produkter via andra leverantörer. Det viktigaste är att de givna tidsramarna följs och att den som bär ansvaret har full koll på sina sysslor eftersom man annars kan förlora kunder på en sekund.

Transport

culture