Miljöaspekter och logistik

Logistik, frakt, kund
28th mars 2020

Det finns många olika aspekter kring begreppet logistik och en aspekt som har blivit allt vanligare att företag behöver ta hänsyn till är miljöaspekten. Organisationer som Världsnaturfonden är bara ett exempel på en organisation du skulle kunna stödja eller ta hjälp av för att lösa ditt företags miljöproblem och logistiken kring det.

Olika aspekter av logistik

Det finns många aspekter som är värda att diskutera när det gäller logistik. Dels finns det olika former av logistik, transportlogistik och produktionslogistik för att nämna två och dels finns det en mängd olika strategier för att effektivisera logistikprocesser på olika sätt.

Idag handlar mycket av effektiviseringen inte bara om hur något ska bli så kostnadseffektivt som möjligt utan också om hur produkten ska bli maximalt miljövänlig, eftersom de flesta kundgrupper ställer allt högre krav på att deras produkter ska vara miljövänligt framställda och att de dessutom ska transporteras och/eller förvaras på ett så miljövänligt sätt som marknaden tillåter. På det viset har miljötänket också blivit en del av många företags logistiska processer.

Det finns förstås också både aspekter som involverar juridik och IT. Exempelvis kan det handla om vilka system ett företag använder för att kommunicera ut sin marknadsföring, eller hur de på andra sätt använder till exempel appar för att effektivisera kontakten mellan sina kunder och de transportföretag som de använder sig av.

Effektiva miljötransporter

Beroende på hur långt era produkter ska fraktas finns det en rad olika alternativ som kan vara mer miljövänliga och på så vis mer effektiva när det gäller att uppfylla kundernas krav på miljömedvetenhet. Exempelvis kan ni kanske använda er av godstransporter som färdas via järnväg eller via fartyg istället för att använda er av flyg eller bilar av olika slag. Det gäller att göra en värdering kring vad som är viktigast att ta hänsyn till, om det är hur snabbt en vara levereras eller om det även finns andra aspekter att ta hänsyn till.

culture